• This can't happen - Emke Idema

THIS CAN’T HAPPEN

THIS CAN’T HAPPEN

Frascati Producties / Emke Idema

theater

Over

Hoe word je fantasierijk? Wat gebeurt er als je alles wat normaal gezien belangrijk is, links mag laten liggen? Wat als we gezamenlijk ongegeneerd fantaseren in een theatraal spel?

'‘Gewoontes maken een groot deel van de wereld onzichtbaar.’ Dat is een zin die theatermaker Emke Idema ooit las. Over die gewoontes, als beperkingen van de verbeelding, gaat haar nieuwe voorstelling This can't happen, want ze wil het onzichtbare zichtbaar maken voor het publiek.' Lees hier de hele voorbeschouwing in het NRC.

'[...] heel mooi om een groep onbekende individuen in een theaterzaal aan het fantaseren te krijgen. Dat is al heel wat in een wereld waarin tijd schaars is en de beelden van allerlei schermen ons het zicht benemen op de beelden die we in ons eigen hoofd kunnen oproepen.' ★★★ Theaterkrant

THIS CAN’T HAPPEN wil ruimte maken voor het onwaarschijnlijke, fabuleuze, tergende, vrolijke, belachelijke, magische en onaangepaste. Samen verkennen we de praktijk van ongewoon denken door deze collectief te beoefenen. THIS CAN’T HAPPEN is een verbeeldingsexperiment. In dit prikkelende theatrale spel zoekt het publiek de grenzen op van het voorstelbare: voorbij wat waar is; voorbij wat waarschijnlijk is; voorbij wat politiek correct is. Welke alternatieve verhalen schuilen er achter de beelden uit ons collectieve geheugen? Kunnen we, behalve het dominante en gekende verhaal, nog andere werkelijkheden belichten? En wat doet dat met ons? Laten we eens de tijd nemen om de onmogelijkheden op ons pad nader te bekijken. 

"Iedereen dacht dat het niet kon, totdat er iemand kwam die dat nog niet wist" - Epictetus

Emke Idema maakte eerder onder andere STRANGER (2012) en RULE (2014), die beiden enthousiast werden onthaald door publiek en pers: “Meesterlijk concept met riskante kantjes”, de Volkskrant over STRANGER. “Een spel dat de grenzen aftast”, Theaterkrant over RULE.

concept en regie Emke Idema dramaturgie Nienke Scholts spel Sjoerd Meijer geluidsontwerp Genevieve Murphy lichtontwerp & techniek Sjaak Zegwaard
 

 

Makers

Emke Idema (Nederland,1980) maakt theaterwerken die fungeren als platform, ideeënspeeltuin of maatschappelijk laboratorium voor het publiek. Haar laatste werken bevinden zich op het snijvlak van theater, beeldende kunst, sociologie en gaming. Emke studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de RuG, performance aan de Toneelacademie Maastricht en rondde de postdoctorale theateropleiding DasArts af.

Stranger (2012) was de eerste van een serie theatrale spellen, waarbij de toeschouwers op speelse wijze werden geconfronteerd met hun eigen (en andermans) vooroordelen. Het was een onderzoekend bordspel dat de spanning tussen onze sociale normen, vooroordelen en onze intuïtie trachtte bloot te leggen. Hierna volgde RULETM (2013) waarmee Emke tijdens Cement Festival in Den Bosch de Dioraphte Stimuleringsprijs won. Opnieuw creëerde Emke een theatrale ervaring, een ontmoetingsplek, een politieke speeltuin, een miniatuursamenleving. Ditmaal over de vraag hoe we ons verhouden tot het onoverzichtelijk grote, maar urgente probleem van de asielzoekers. Emke is daarnaast betrokken bij het Transitiebureau (dat zich buigt over de vraag wat de rol is – of zou moeten zijn – van kunst in onze samenleving).

80 minuten
Nagesprek

Donderdag 30 nov. gaat Laura Minderhoud na afloop van de voorstelling in gesprek met Emke Idema.

We Are Public

Dinsdag 28 nov. is de voorstelling opgenomen in het aanbod van We Are Public