Anoek Nuyens

ANOEK NUYENS

Schrijver en theatermaker Anoek Nuyens (Nederland, 1984) maakt sociaal bewogen, documentair theater, met  als onderliggende vraag: hoe kan het theater bijdragen aan een betere wereld? Het gesprek dat zij start in haar voorstellingen strekt zich uit over verschillende domeinen en podia: van politiek tot wetenschap, van feit tot fictie, van theater tot krant en internet. Zo tekenen zich in haar werk de contouren af van een maatschappelijk actief theater, een vrijplaats waar alles gedacht en gezegd kan worden, maar nooit vrijblijvend is.

 

Nuyens studeerde Theaterwetenschap in Amsterdam en Berlijn en werkt(e) onder andere in Kinshasa, Brussel, Berlijn en Amsterdam. Bij Frascati Producties ontwikkelde zij het journalistieke theaterproject Hulp (2015), over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking  en de betekenis van goed doen en medemenselijkheid in de 21ste eeuw. Hierover ging zij in gesprek met Nederlandse en Keniase NGO's, politieke partijen, kerkelijke gemeenschappen en goede doelen. De voorstelling maakte een tournee langs theaters in binnen- en buitenland en diverse maatschappelijke organisaties, waar zij het gesprek voortzette. In november 2016 presenteerde ze bij Frascati Producties de lecture performance Zwijgend Pamflet, waarin ze verslag deed van haar ervaringen met ruim anderhalf jaar Hulp.

 

Hierna maakte Nuyens samen met Rebekka de Wit Tenzij je een beter plan hebt (Frascati Producties & De Nwe Tijd / De Coproducers, 2017), over de toenemende roep om de relatie tussen mens, dier, natuur en ding bij te stellen. In samenwerking met journalisten, activisten, filosofen en juristen gingen Nuyens en De Wit op zoek naar een manier om zich een wereld te verbeelden waar de mens niet meer de maat der dingen is. Tijdens de uitgebreide tournee in Vlaanderen en Nederland maakte een nagesprek met activisten, politici en wetenschappers onlosmakelijk onderdeel uit van de voorstelling, waarmee het publiek een handelingsperspectief werd geboden. Dit doorlopende gesprek kreeg een online pendant op tenzijjeeenbeterplanhebt.nl.

 

Ter afsluiting van deze tournee presenteerden Anoek Nuyens en Rebekka de Wit Tenzij je een beter plan hebt: de rechtszaak, dat zij maakten in het kader van Frascati Issues: To Dis/Agree. Tijdens deze avond boog een groep juridisch deskundigen zich over de aanklacht van een toekomstige generatie over de manier waarop de huidige generatie met de aarde omgaat.

 

Dit project vormt de opmaat voor een spannend vervolg: Milieudefensie spant in de nabije toekomst een rechtszaak aan tegen Shell: voor het eerst ter wereld wordt een bedrijf aangeklaagd voor de gevolgen van klimaatverandering. Milieudefensie vroeg Nuyens en De Wit mee te werken aan de tot nog toe ontbrekende jurisprudentie. Onder de titel Repetities voor de werkelijkheid, geïnspireerd op de (in de rechtspraak gangbare) voorbereidende ‘mocktrials’, organiseren Nuyens en De Wit publieke ‘pre-enactments’. Bewijsstukken worden verzameld, dilemma’s en pleidooien geformuleerd rondom de centrale vraag ‘wie nu eigenlijk precies verantwoordelijk is voor wat’ inzake de klimaatcrisis. Nuyens en De Wit schrijven in diverse delen pleidooien voor o.m. de consument, de burger, de multinational en de politiek. Repetities voor de werkelijkheid (Frascati Producties i.s.m. De Nieuwe Tijd en Milieudefensie) zal komend seizoen ad-hoc op onverwachte momenten en diverse plekken in het land te zien zijn.  Volg de ontwikkelingen op www.dezaakshell.nl

 

Tot slot maakt Anoek Nuyens bij Frascati Producties in nauwe samenwerking met Jan Pronk een voorstelling over diens leven en werk. Pronk wordt een intiem portret van de laatste Nederlandse idealistische politicus, de afbrokkeling van het sociaal democratische gedachtengoed en radicaal idealisme vroeger en nu. Pronk gaat in première in december 2019.

 

‘Helder en betrokken verhaal over het goede doel.’ ★★★★ Het Parool over Hulp

 

‘Anoek Nuyens stuurt je niet met niks naar huis.’ ★★ Theaterkrant over Hulp

 

‘Nuyens en De Wit hebben een soort droogkomische anti-theatraliteit, die naadloos aansluit bij hun transparante theatertaal.’ ★ Het Parool over Tenzij je een beter plan hebt

 

Anoek Nuyens (Nederland, 1984) studeerde Theaterwetenschap in Amsterdam en Berlijn. Haar voorstelling Bouta. Biografie van een macho over het leven van Desi Bouterse (Productiehuis Rotterdam, 2013) maakte ze i.s.m. Tjon Rockon en Marjolijn van Heemstra. Het leverde hen een nominatie op voor de BNG Theaterprijs 2013. Datzelfde jaar ontving Nuyens de Marie Kleine-Gartman Pen voor haar essay Westen, Wake Up! 

 

In 2016 organiseerde zij de Solidariteitstop, een initiatief om de protesten tegen het rendementsdenken in verschillende domeinen van de publieke sector te bundelen. Anoek Nuyens publiceerde verschillende boeken, zoals Listen to the bloody machine over Kris Verdonck. Ze schrijft bovendien voor De Correspondent en De Groene Amsterdammer over cultuur, politiek en geschiedenis. Daarnaast is zij oprichter van Het Transitiebureau, waar kunstenaars en denkers zich buigen over vormen van samenleven en de rol van kunst in de 21ste eeuw. Van 2014 tot 2017 was Nuyens curator van het programma Nieuwe Grond (Nederlands Theater Festival).

 

Vanaf 2017 is zij verbonden aan Kunstencentrum Vooruit in Gent als Stadsresident, een functie waarmee jonge kunstenaars worden ondersteund die de publieke ruimte als hun werkterrein beschouwen. Bij Frascati Producties maakte Nuyens de voorstellingen Hulp (2015), Zwijgend Pamflet (2016) en Tenzij je een beter plan hebt (coproductie De Nwe Tijd, 2017). Komend seizoen volgen de eerste delen van De Zaak Shell. Repetities voor de Werkelijkheid  en Pronk (december 2019).

 

Voorstellingen

  • Pronk (Frascati Producties 2019)
  • De Zaak Shell. Repetities voor de Werkelijkheid (Frascati Producties i.s.m. De Nwe Tijd en Milieudefensie, 2018)
  • Tenzij je een beter plan hebt (Frascati Producties i.s.m. De Nwe Tijd / Coproducers, 2017)
  • Zwijgend Pamflet (Frascati Producties 2016)
  • Hulp (Frascati Producties 2015)
  • Bouta. Biografie van een macho over het leven van Desi Bouterse (Productiehuis Rotterdam, 2013)

 

Onderscheidingen en nominaties

  • Nominatie voor de BNG Theaterprijs 2013 voor Bouta. Biografie van een macho over het leven van Desi Bouterse.
  • Marie Kleinde-Gartmanpen 2013

IN DE MEDIA